Praktijk voor beeldende therapie Krimpen aan den IJssel


Privacyverklaring

Ten behoeve van de behandeling, facturering en eventuele declaratie bij zorgverzekeraar of gemeente leg ik een aantal persoonsgegevens van u vast. Ik behandel en beveilig deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Hierbij vindt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Welke gegevens

Er worden door mij niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk zijn voor behandeling, facturering en declaratie.

Ten behoeve van de behandeling en dossiervoering (wettelijk verplicht volgens de WGBO) worden medische en psychosociale gegevens van u opgeslagen. Daarnaast worden ten behoeve van facturering en declaratie uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en datum van behandeling opgeslagen.

Bewaartermijn

Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 15 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard.
Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden door mij beveiligd opgeslagen, in een persoonlijke kluis op de computer en zodra een traject is afgerond op een externe schijf, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. Ik heb wettelijke geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de cliënt.

Ook het gebruik van (onbeveiligde) email als communicatiemiddel moet door de cliënt worden goedgekeurd. Zo niet, dan wordt in overleg een andere wijze van informatieoverdracht gekozen.